Protocol en maatregelen De Golferij

In onderstaand document staat uitgewerkt de maatregelen die binnen de Golferij worden gehanteerd per 11 mei 2020 naar aanleiding van de Corona-crisis. Het protocol is mede tot stand gekomen door gebruik te maken van het protocol dat staat op de website van de gemeente Tynaarlo.

De Regels in Drenthe en bij de Golferij

We sluiten aan bij de regels in Drenthe: Gezond verstand staat voorop. De gemeente en wij zijn ontzettend blij met de versoepeling en we zorgen er samen voor dat we de regering helpen met het in controle blijven van de corona-aanpak. Ons gedrag draagt bij aan verdere versoepeling van regels op langere termijn. Daarom zijn onze maatregelen bij de Golferij gericht op:

– Behoud ten minste 1,5 meter afstand van elkaar.
– Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor iedereen, golfers en medewerkers: blijf thuis. Zij mogen om deze reden worden teruggestuurd.  Ook als een huisbewoner van de golfer of medewerker koorts heeft, blijft de golfer of medewerker thuis.
– De Golferij en haar medewerkers zijn en blijven verantwoordelijk voor de inhoud en veiligheid van de aangeboden sportactiviteiten en hanteren en bewaken van de extra richtlijnen.
– Wij faciliteren zoveel mogelijk het wassen en desinfecteren van handen en vragen de golfers en medewerkers dit te doen. Hiervoor is een faciliteit buiten beschikbaar.
– Vooraf zijn de sportactiviteiten door de Golferij bij de gemeente Tynaarlo gemeld.
– Er is tijdens de openingstijden altijd een medewerker aanwezig die herkenbaar is (een opvallend hesje) en de corona-veiligheid waarborgt. Naast de medewerker van de Golferij kan de Golfprofessional, Gerrald Komduur zijn lessen verzorgen. Als Gerrald les geeft is de medewerker altijd aanwezig.

– Er mogen maximaal 20 personen golfen op de PAR-3 baan.

– Toeschouwers van de golfers zijn niet welkom, alleen de golfers zijn welkom.

– Er zijn op de Golferij voldoende desinfectiemiddelen en EHBO-middelen binnen handbereik.

– Alle golfers worden op de maatregelen gewezen door middel van posters op de ramen en deuren van het clubhuis en buiten over de hygiëneregels en de gewijzigde regels op de Golferij.

Link naar sportprotocol Drenthe: https://sportdrenthe.nl/wp-content/uploads/2020/04/VDG-Protocol-Drenthe.pdf


Protocol bepalingen

Voor golfen op de Golferij:

 1. Hygiëneregels hangen bij de ingang van de sportaccommodatie en worden binnen herhaald.
 2. Regels voor sporters staan op de website (pop-up en/of homepage).
 3. Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden en zorg hiertoe voor maximaal 1 persoon per 10 m2. Hiertoe hebben wij looplijnen aangemerkt naar de Driving range, oefengreens en Par 3 baanen staan looprichtingen, afstand-houden-signalen en wachtlijnen aangegeven.We zorgen voor eenrichtingsverkeer bij het verlaten van de accommodatie. Zie bijlage voor plattegrond met looproutes.
 4. We stimuleren bezoekers verspreid over de dag op zo rustig mogelijke momenten te komen.
 5. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan, zoals administratieve werkzaamheden, maken roosters, personen bellen, etc.
 6. Het clubhuis blijft gesloten voor de golfers.
 7. De medewerker(te herkennen aan een opvallend hesje) ziet toe op de handhaving van de regels door medewerkers en golfers en spreekt hen hierop eventueel aan. Deze medewerker kan sporters en medewerkers met ziekteverschijnselen naar huis sturen. Zij hebben een uitgebreide instructie gekregen over de wijze waarop het protocol in de diverse locaties van de Golferij moet worden uitgevoerd. Zij hebben ook de instructie gekregen dat zij golfers moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.
 8. We zorgen voor handhaving van de regels in en om het bedrijf.
 9. Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Voor de golfers:

 1. Houd 1,5 meter afstand.
 2. Reis alleen of reis alleen met personen uit jouw huishouden.
 3. Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de Golferij, bijvoorbeeld te voet, met de fiets of eigen auto.
 4. Ga meteen golfen als je aankomt.
 5. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
 6. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidklachten.
 7. Schud geen handen.
 8. Maak tijdens het golfen alleen gebruik van eigen materiaal, zoals golfballen, golfkleding, matjes, bidons, handschoenen, golftas, etc.
 9. Volg altijd de aanwijzingen van de medewerkers van de Golferijop.
 10. Ga voorafgaand aan het golfen thuis naar het toilet.
 11. Was voorafgaand aan het golfen je handen met zeep, minimaal 20 seconden.
 12. Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel).
 13. Verlaat direct na het sporten de Golferij.

Voor de leveranciers:

 1. Houd 1,5 meter afstand.
 2. Meld een kwartier voor tijd wanneer je arriveert.
 3. Draag handschoenen.
 4. Spreek vooraf af waar de spullen geplaatst worden.
 5. Overweeg bezorging tot de deur.

Corona maatregelen omtrent het clubhuis

In onderstaand document staat uitgewerkt de maatregelen die binnen de Golferij gehanteerd worden per 4 juni 2020 naar aanleiding van de corona-crisis. Het protocol is mede tot stand gekomen door gebruik te maken van het protocol van de gemeente Tynaarlo en het protocol van Koninklijke Horeca Nederland.De Golferij is gelegen aan de Hoppenkampsweg 1 te Eelde (Paterswolde) en heeft een volledige horeca-vergunning.

Link naar protocol Koninklijke Horeca Nederland.

De regels in Drenthe en bij de Golferij
We sluiten aan bij de regels in Drenthe. De gemeente en wij zijn ontzettend blij met de versoepeling en we zorgen er samen voor dat we de regering helpen met het in controle blijven van de corona-aanpak. Ons gedrag draagt bij aan verdere versoepeling van regels op langere termijn en we gebruiken ons verstand bij onze gedragingen. Daarom zijn onze maatregelen bij de Golferij gericht op:

 • Behoud van 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt voor iedereen, golfers en medewerkers: blijf thuis. Zij mogen om deze reden worden teruggestuurd. Ook als een huisbewoner van de golfer of medewerker koorts heeft, blijft de golfer of medewerker thuis.
 • De Golferij is verantwoordelijk voor de inhoud en veiligheid in de horecagelegenheid en op het terras en hanteert en bewaakt de extra maatregelen.
 • De Golferijis tevens verantwoordelijk voor de inhoud en veiligheid op het terrein en hanteert en bewaakt de extra maatregelen. Deze maatregelen zijn al goedgekeurd door de gemeente.
 • Buiten is er een faciliteit beschikbaar voor het wassen en/of desinfecteren van de handen.
 • Er is tijdens openingstijden van de Golferij een medewerker aanwezig die herkenbaar is aan een opvallend hesjeen de corona maatregelen op het terras waarborgt.

Alle bezoekers worden op de aanvullende maatregelen gewezen door middel van posters.

Aanvullende maatregelen voor de Golferij

Algemeen

 • Medewerkers worden uitgebreid geïnstrueerd en geïnformeerd over de corona maatregelen en dienen deze in acht te nemen.
 • De hygiëneregels van de horecagelegenheid hangen bij de ingang van de horecagelegenheid en terras en worden herhaald in de horecagelegenheid.
 • De medewerkers (te herkennen aan een opvallend hesje) zien toe op de handhaving van de regels door de medewerkers en bezoekers en spreekt hen hierop aan wanneer nodig. De medewerker kan mensen naar huis sturen als zij zich niet houden aan de maatregelen.
 • Als er binnen geen garantie op 1,5 meter afstand is worden aanvullende maatregelen getroffen zoals het scheiden van looproutes of afscheidingen door bijvoorbeeld kunststofschermen.
 • De toiletten zijn alleen via de aangegeven route bereikbaar.

Schoonmaak & hygiëne

 • Medewerkers wassen tenminste elke 30 minuten hun handen volgens de richtlijnen van het RIVM.
 • Werkoppervlakten en pinterminal worden tenminste elke 60 minuten gereinigd.
 • Tafels en stoelen worden grondig gereinigd na vertrek gasten.
 • Toiletten en deuren worden tenminste 2 keer per dag gereinigd.
 • Na elke dienst reinigt de medewerker alle gebruikte materialen zoals kassa, koffiemachine, afwasmachine en tap.

Controlegesprek bij ontvangst

Voordat gasten het café of terras mogen betreden dient er een controlegesprek plaats te vinden waarin het onderstaande aanbod komt:

 • De gestelde vragen om gezondheidsrisico’s in te schatten zijn: is/zijn de gast/gasten verkouden en/of hebben ze griepklachten? Zo ja, wordt de toegang geweigerd.
 • Wordt er voldaan aan de hygiëneregels: zijn de handen gewassen? Zo nee, wordt de toegang geweigerd.
 • Als de groep uit 3 of meer personen bestaat wordt gevraagd of zij een gezamenlijk huishouden vormen. Als dit niet het geval is dienen zij minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar te waarborgen.
 • Na het controlegesprek worden gasten naar hun tafel begeleid als ze geen gezondheidsrisico vormen.

Plaatsing gasten

Na het controlegesprek en het vaststellen dat de gasten geen gezondheidsrisico vormen dient er bij de plaatsing van de gasten rekening gehouden te worden met onderstaande.

 • Aan de bar of tafel mogen maximaal 2 personen binnen 1,5 meter van elkaar zitten. Uitzondering hierop zijn personen uit een gezamenlijk huishouden en/of kinderen tot en met 12 jaar.
 • Bij groepen van 3 of meer personen dient de 1,5 meter afstand gehanteerd te worden tenzij alle personen een gezamenlijk huishouden vormen en/of het kinderen tot en met 12 jaar betreft.
 • De medewerker mag binnen 1,5 meter aan tafel de bestelling opnemen, uitserveren en afruimen terwijl gasten aan tafel zitten.

 

Aanvullende maatregelen voor bezoekers

Op het terrein gelden de richtlijnen van de Golferij. De link naar deze richtlijnen is vermeld bij “De richtlijnen van de Golferij”.

 • Voor bezoek handen wassen of desinfecteren bij het aangewezen punt.
 • Houd 1,5 meter afstand. Uitzondering hierop zijn mensen uit hetzelfde huishouden en kinderen tot en met 12 jaar.
 • Je mag pas plaats nemen op het terras of in de horecagelegenheid na het controlegesprek met de medewerker.
 • Iedereen dient aan de aangewezen tafel te zitten.
 • Betaling kan alleen door middel van contactloos betalen of op rekening.