Onder het toezicht van onze twee toppers Hans Mirck en Robert Spencer Elce, zijn de 5 holes mooi aangekleed. Verschillende struiken en bomen zijn deel geworden van de golfbaan en zorgen voor extra uitdaging en natuurlijk een prachtig gezicht!

De Golferij wil deze jongens ontzettend bedanken voor hun inzet!