Lees alstublieft dit bericht goed door voordat u gaat spelen op onze drivingrange.

Beste Golfer,

Helaas hebben wij gehoord dat onze drivingrange ballen weer op het terrein van onze buurman zijn terecht gekomen. Dat is natuurlijk erg vervelend voor hem en hij wil dat er meer aandacht aan wordt besteed, daarom dit bericht.

We willen u vragen om heel bewust om te gaan met golfclubs die de afstand halen tot aan onze buurman. Mocht u het terrein van de buurman halen en slaat u een paar keer die kant op, wilt u dan de golfclub in uw tas laten? We willen niet dat hier een verbod op gaat komen vanuit de Gemeente, daarom vragen wij u zelf hier verstandig mee om te gaan en nog veel golfplezier te houden op ons mooie oefencentrum.

Het kan zijn dat onze medewerkers u erop aanspreken om de golfclub in uw tas te laten voor de zekerheid. Wilt u hier gehoor aan geven ? Mocht u hier problemen door ondervinden vragen wij u rechtstreeks contact op te nemen met info@golferij.nl en we zoeken samen naar een passende oplossing.

Bij voorbaat dank en veel golfplezier.

Team Golferij